ยืนเต๊ะท่าถ่ายรูปหน้าประติมากรรม "นารายน์กวนเกษียรสมุทร" ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินแห่งความภูมิใจไทย ซะหน่อย...อ้ะ..แช๊ะ
 
  |  Biography  |  Gallery  |  Artist' talk  |  
   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)